Oproep deelname didactisch onderzoek

Efficiënte feedback
in de wiskundeles

Schrijf je nu in!
Nog vragen?

Doe Mee

Schrijf je in als groep collega's? Mail dan gerust naar filip.moons@uantwerpen.be. Voor groepjes vanaf 3 personen lassen we in samenspraak met plezier een extra moment in!

 


Onderzoeksproject

Semi-automatisch beoordelen voor wiskundige bekwaamheid

Feedback geven is een tijdrovende klus. Leerlingen maken nochtans dikwijls dezelfde fouten. Kunnen we die dan niet gebruiken om het feedbackproces efficiënter te maken? Tijdens deze studie gaan we na hoe wiskundeleraren omgaan met MathSA, een nieuwe, semi-automatische feedbackmethode.

Feedback is de krachtigste motor van elk leerproces. In de wiskundedidactiek wordt daarom uitgebreid onderzocht hoe men beoordelingen kan automatiseren. Dat is niet evident voor studenten: zich wiskundig uitdrukken is moeilijk op een computer en leersystemen kunnen vaak enkel de uitkomst verwerken en niet de oplossingsmethode. Digitale testen blijken zich veelal te beperken tot procedurele kennis ten koste van inzichtelijke denkvragen. Digitale wiskundetests ontwikkelen is een tijdrovende klus en daarnaast zijn leraars erg sceptisch om ze in te zetten, waardoor pen-en-papier het wiskundeonderwijs nog steeds domineert. Eén van de karakteristieken van wiskundig beoordelingswerk is dat foute antwoorden in een studentengroep patronen vertonen. Bijgevolg moeten leerkrachten hun feedback en punten meermaals herhalen. Dat brengt ons op het idee van semi-automatisch beoordelen: door pen-en-papier-evaluaties digitaal te beoordelen, kan feedback bewaard en hergebruikt worden. Dat kan uitgebreidere feedback en tijdswinst opleveren, maar biedt ook mogelijkheden om het leerproces van een student gedetailleerder te monitoren op basis van een Bayesiaans netwerk en zo, via adapatieve instructie, gericht te sturen. Een Bayesiaans netwerk is een probabilistisch, grafisch model dat de bekwaamheid van een student in kaart brengt. We willen focussen op de leerwinst die semi-automatische beoordelingssystemen kunnen bieden en ook hun betrouwbaarheid, tijdswinst en acceptatiegraad onderzoeken.

Voor wie?

Wiskundeleraars uit het Vlaamse onderwijs

Ervaring

minstens 3 jaar ervaring hebben.

Graad

Lesgeven in de eerste, tweede of derde graad.

Onderwijsvorm
in de A-stroom, het ASO, KSO of TSO-onderwijs.

waarom meedoen?

Wat te verwachten?

meedoen aan vakdidactisch onderzoek

Biedt heel wat voordelen

    Het experiment op de Universiteit Antwerpen neemt 1 dagdeel in beslag. Het experiment vindt plaats op Campus Drie Eiken te Wilrijk op een zelfgekozen moment.
  • We voorzien daarnaast nog een 3-tal uren thuiswerk binnen de 2 maanden na het experiment.
  • Opgelet Als je meedoet, engageer je je voor beide momenten.
  • Duid op het inschrijvingsformulier alle mogelijke data aan die je passen, we kiezen dan samen het beste moment.
  • Door jouw deelname, ervaar je hoe vakdidactisch onderzoek werkt en bouw je mee aan de ontwikkelingen binnen ons beroep. Hierdoor kan je ook een inschatting maken van de waarde van andere onderzoeken. Dit is waardevol en wordt ook beloond met een navormingsattest na beide momenten (experiment + thuiswerk).
  • Vervoersonkosten worden terugbetaald indien aan beide momenten werd deelgenomen (experiment + thuiswerk).
  • Niet twijfelen, doen.
 

wie zijn wij?

Onderzoeksteam

Filip Moons

Doctoraatstudent
Fellow SB @ FWO

Filip Moons is als doctoraatsstudent de drijvende kracht achter dit onderzoeksproject. Was voordien werkzaam als leerkracht wiskunde aan het Atheneum Karel Buls te Brussel en lerarenopleider wiskunde aan de UAntwerpen. Daarnaast is hij bestuurslid bij de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars (VVWL), vertegenwoordigde hij deze vereniging ook in de eindtermencommissies en is hij redacteur bij het vakdidactisch wiskundetijdschrift 'Uitwiskeling'.

Prof. dr. Ellen Vandervieren

Professor Statistiek & Didactiek Wiskunde

Ellen Vandervieren is werkzaam als vakdidacticus Wiskunde & Informatica binnen de Educatieve Master van de Antwerp School of Education. Daarnaast is zij verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de UAntwerpen, waar ze statistiek en kanstheorie doceert. Ellen is voorzitter van de werkgroep Wiskunde bij het Centrum Nascholing Onderwijs, lid van de Hoge Raad Statistiek en organisator van de Vlaamse Wiskunde B-dag. Ellen is promotor van dit onderzoeksproject.

Prof. dr. Jozef Colpaert

Professor Instructional Design & Educational Technology

Jozef Colpaert is werkzaam als professor binnen de lerarenopleiding en de master 'Opleiding- & Onderwijswetenschappen' aan de Universiteit Antwerpen. Doet onderzoek naar ontwerp en evaluatie van leeromgevingen en taalleersystemen. Is editor van het CALL-journal, in welke hoedanigheid hij ook tal van conferenties organiseert rond innovatief taalonderwijs. Is co-promotor van dit onderzoeksproject.

Nog vragen?